Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající: Ing. Ladislav Esterka, Sokolovská 1629, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01096834

Kupující: osoba provádějící nákup prostřednictvím internetového obchodu www.sperkyaja.cz

 

II. Dodací lhůta

Pokud je zboží skladem, je odesláno během 1-2 prac. dnů po obdržení platby (v případě dobírky po objednávce nejpozději 2. pracovní den). Všichni naši nasmlouvaní dopravci obvykle doručují během 1- 3 pracovních dní.

Pokud si kupující objedná zboží s převodem na běžný účet, bude pro něj toto zboží rezervováno 5 dní (pokud se nedohodne kupující s prodávajícím jinak). Jestliže do této doby nebude připsána platba na účet prodávajícího, zboží bude opět uvolněno pro dalšího kupujícího.

 

III. Platební podmínky

  • V hotovosti - při převzetí zboží na dobírku
  • Bankovním převodem

 Pokud si kupující objedná zboží na dobírku a následně ji nevyzvedne, prodávající je oprávněn po kupujícím vymáhat poštovné a balné  a také smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých).

 

IV. Storno objednávky

Objednávku lze stornovat nejpozději do 8:00 hodiny ranní následujícího dne od objednání (v případě dobírky), a to písemně. Objednávka u platby předem bude stornována po nezaplacení 6. den od objednání. Kupujícímu odejde od nás email o zrušení objednávky. Jestliže platba dorazí od kupujícího po této době a zboží bude skladem, bude kupujícímu odesláno; v opačném případě prodávající vrátí platbu zpět kupujícímu na účet, ze kterého platba přišla.

 

V. Poštovné a balné

Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty, s.p., PPL či Zásilkovny a doručování se řídí jejich obchodními podmínkami.

Přesné informace jsou vidět při nákupu v Košíku.

Zákazník je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat a pokud je jakkoliv poškozené, tak ho ihned reklamovat.

Pokud potřebujete poslat zboží do zahraničí, prosím vyplňte si klasickou objednávku jako do České republiky a na poštovném se domluvíme individuálně.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn zboží vrátit do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu a odstoupit od kupní smlouvy. Vracené zboží musí být neporušené, v takovém obalu, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Pokud jste obdržel(a) šperk v krabičce a sáčku, pak je nutné při vracení dodržet tentýž nebo podobný obal, tedy plastová krabička a samotný šperk  v sáčku, aby nedošlo k poškození kamenů boucháním o krabičku. Zboží je kupující povinen  pojistit na kupní částku a zaslat na adresu výše uvedenou spolu s originálem nebo kopií faktury a odstoupením od kupní smlouvy. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku - v tomto případě prodávající zboží nepřevezme.  Náklady spojené s doručením vraceného zboží (poštovné) nese kupující. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Jestliže se kupující rozhodne pro vrácení kupní ceny a poštovného a balného složenkou, pak bude kupujícímu od vracené částky odečtena cena této služby, kterou si účtuje Česká Pošta, s.p., a to dle jejího platného ceníku. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

VII. Reklamační řád a záruky

Záruka na zboží je v délce 2 let, nevztahuje se však na mechanické poškození zboží a na vady způsobené nesprávným používáním výrobku.

Zákonnou reklamaci je prodávající povinen vyřídit ve lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení prodávajícímu s popisem reklamované vady.

K reklamaci je nutné, aby kupující přiložil fakturu, event. doklad o zaplacení (stačí kopie) a vlastní reklamované zboží, včetně všech součástí. Kupující je povinen zboží odeslat v tvrdém obalu, který reklamované zboží ochrání při přepravě. Pokud tak kupující neučiní, reklamace nemusí být uznána.

V případě uznané reklamace hradíme náklady na oboje poštovné, tedy od kupujícího k prodávajícímu a následně zpět ke kupujícímu.

Doporučujeme se podívat na našich stránkách na to, jak správně pečovat o šperky, aby se předešlo zbytečným neoprávněným reklamacím.

 

 

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že dle zákona č. 101/2000 Sb. neposkytne osobní údaje kupujícího žádným třetím osobám a bude osobní údaje zpracovávat pouze pro účely vyřízení objednávky kupujícího.