Puncovní úřad

Jsmeregistrováni na Puncovním úřadě

Naše odpovědnostní značka
Současné české puncovní značky pro drahé kovy:

Stříbrné šperky musí být opatřeny českým puncem pro příslušnou ryzost od 3 g čisté váhy stříbra.

Do této gramáže je povinnost opatřit šperk ryzostní a odpovědnostní značkou.

Všechny naše šperky tyto zákonné povinnosti splňují.